تبلیغات
Dream High - مَنطقی

Dream High
39307494654982419242.jpg

مآ بدهکآریم به یکدیگـَر

و به تَمآم دوستَت دآرم هآی نآگفته ای ...

که پُشتِ دیوآر "غُرور" مآند

وآنهآرا "بَلعیدیم"

تآ نشآن دَهیم که"مَنطقی" هَستیم ...
طبقه بندی: متفرقه،

شنبه 13 اردیبهشت 1393 06:41 ب.ظ FeNcI . نظرات()