تبلیغات
Dream High - مدرسه:d

Dream High
•خروج از مدرسه:فرار ازاردوگاه جهنمی

•غیبت معلم:روز فرشته

•حضور معلم:بازگشت گودزیلا

•دعوابا مبصر کلاس:بازی با مرگ

•دانش آموزی که به درس صدا نشده:لوک خوش شانس

•ثلث سوم:شلیک نهایی

•سر امتحان:چشمانم برای تو

•پای تخته:قتلگاه

نیامدن دانش آموز به مدرسه:گریز ازمرگ

.مدیر مدرسه :پدرسالار


•گذشتن ازکنار ناظم:عبور ازمیدان مین

•اولین کسی که به درس صدا زده می شود:قربانی

•نمره صفر:دایره سرخ

•بهانه ای برای فرار از مدرسه:دسیسه

•معلم ادبیات:مجنون

•امتحان:آتش در خرمن

•خجل شدن دانش آموز در برابر معلم:به رنگ صدف

•جواب دانش آموز در برابرمعلم:می خواهم زنده بمانم

•دفتر مدرسه:بازداشت گاه

•نگاه دانش آموز به ساعت زنگ تفریح:در پناه تو

•زنگ تاریخ:افسانه سلطان وشعبان

•اخراج از مدرسه:یکبار برای همیشه

•دیپلم:شاید وقتی دیگر

•خواستن یک نمره برای رسیدن به ده:در قلب من

•وقتی به سر تخته می رود:کمکم کن


منبع:http://www.p-antilove.blogfa.comدوشنبه 16 اردیبهشت 1392 05:59 ب.ظ FeNcI . نظرات()