تبلیغات
Dream High - بهم زدن دختر و پسر ایرانی با هم...

Dream High

-خیلی پستی دیگه نمیخوام ریختت و ببینم. بای
ـ نمی دونم واسه چی ناراحت شدی اما هرجور راحتی. بای

-نمیدونی؟ نبایدم بدونی معلوم نیست حواست کجا پرته خاک تو سرت. بای
ـ مسخره عوضی حرف دهنت و بفهم اصلآ برو به جهنم. بای

-واقعآ که... انقد راحت میگی برو معلومه یه ریگی به کفشت هست. بای
ـ فعلآ که همه ریگا تو کفش توئه خودت این مسخره بازی رو راه انداختی.بای

-من؟ من؟ تو واست مهم نیست بمیرم بمونم. بای
ـ خب وقتی میگی دیگه نمیخوای ریختم و ببینی دیگه چی بگم. بای

-خب من معضرت میخوام
ـ هرچی دلت میخواست گفتی بعد میگی...

-عــــــــشقــــــــــــــ ــــــم؟ منو ببخش دیگه
ـ باشه اما دیگه تکرار نشه ها!!!

-مثلآ تکرار شه چه کار می کنی؟
ـ باهات به هم میزنم

-همون پس دنبال بهونه میگردی من و دست به سر کنی... چیه از من خوشگل تره؟ مایه داره؟
ـ کلآ دیگه نبینمت دورو برم.بایطبقه بندی: طنز،

جمعه 28 تیر 1392 11:29 ب.ظ FeNcI . نظرات()