تبلیغات
Dream High - تزیین تربچه به شکل موش

Dream High

این هم چند عدد موش کوچولوی خوشگل با تربجه برای سبزی خوردن

 hou2751 تزیین تربچه به شکل موش

از تربچه هایی استفاده کنید که دم دارند و کمی کشیده هستند

زیر تربچه ها را  یک برش کوچک داده تا این موش ها بتوانند داخل ظرف بنشینند.


بقیه در ادامه مطالب

hou2752 تزیین تربچه به شکل موش

سپس برش کوچک را از وسط نصف کنید طوری که یک قسمت کمی بزرگتر از قسمت دیگر باشد.

سپس قسمت بزرگتر را دو نیم کنید و سر موشها رو با چاقو برش دهید و گوشها را در جای خودشان قرار دهید.

hou2753 تزیین تربچه به شکل موش

برای چشمها هم می توانید از فلفل سیاه استفاده کنید. ( فلفل سیاه را نصف کرده و به جای چشم ها از آن استفاده کنید )

منبع:آشپزخانه کوچک من
طبقه بندی: اشپزی،

شنبه 29 تیر 1392 03:51 ب.ظ FeNcI . نظرات()