تبلیغات
Dream High - خــ ♥ـُدآیــ ـا . . . !

Dream High

خــ ـُدآیــ ـا  . . . !

کــ ــمــ ـے   بیـــ ــآ جــ ــلوتــــ ــر ! .

میــ ــخوآهـ ــم در گــ ــوشَت چــ ــیزـے  بـــ ــگویـــ ــم . . . !

ایــ ـ ـن یــِـ ـ ـک اِعتــ ـ ـرآـف اَسـ ـ ـت  ! .

مَــ ـ ـטּ بـ ـ ــے  اُو دَوآـم نـمــ ـ ــے آورَـم . . .

 حَتــ ـ ــے  تـــ ـ ـآ صُبــ ـ ـح فَـ ـ ــردآ  ! . .
طبقه بندی: متفرقه،

پنجشنبه 3 مرداد 1392 07:32 ب.ظ FeNcI . نظرات()