تبلیغات
Dream High - دستها

Dream High
  دستها بالا بود
هر کسی سهم خودش را می طلبید

سهم هر کس که رسید
... 

داغ تر از دل ما بود

"ولی"

نوبت من که رسید

سهم من یخ زده بود

سهم من چیست مگر؟

"یک پاسخ" 

پاسخ یک حسرت

سهم من کوچک بود

قد انگشتانم

عمق آن وسعت داشت

وسعتی تا ته دلتنگی ها

"شاید" 
از وسعت آن بود که بی پاسخ ماند!طبقه بندی: متفرقه،

پنجشنبه 3 مرداد 1392 07:35 ب.ظ FeNcI . نظرات()