تبلیغات
Dream High - پسرک

Dream High
پشت چراغ قرمز ، پسرکی با چشمانی معصوم و دستانی کوچک گفت:چسب زخم نمیخواهید؟پنج تا صد تومن

آهی کشیدم و با خودم گفتم:تمام چسب زخم هایت را هم که بخرم نه زخم های من خوب می شود نه زخم

های توطبقه بندی: متفرقه،

پنجشنبه 3 مرداد 1392 07:41 ب.ظ FeNcI . نظرات()